Aktualności

Zakończenie działalności świetlicy!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 31.12.2014 r. świetlica profilaktyczna – wychowawcza prowadzona przez Stowarzyszenie B-4 zakończyła swoją działalność. zobacz więcej »

Wszystkim pracownikom i współpracownikom dziękujemy serdecznie za wieloletnią pracę i wkład w rozwój placówki. Wychowankom dziękujemy za czynne uczestnictwo w naszych zajęciach i życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym i zawodowym!

Finalne produkty międzynarodowego projektu CoMeth już dostępne!

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z efektami prac partnerów międzynarodowego projektu CoMeth, w którym Stowarzyszenie B-4 pełniło rolę partnera. zobacz więcej »

Projekt ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) było stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje miały na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery. W ciągu dwóch lat trwania projektu wspólnymi siłami stworzone zostały między innymi następujące produkty, z których korzystać może każda zainteresowana osoba:


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz profesjonalistów w zakresie edukacji do zapoznania się z rezultatami prac projektowych! Wierzymy, że doświadczenie partnerów projektu przyczyni się do wzmocnienia poziomu wiedzy wszystkich zainteresowanych!

DZIEŃ DZIECKA W ŚWIETLICY

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszej świetlicy odbył się Warsztat Średniowieczny.
Mojmira z Kramu Szepczące Kruki wraz z pomocnicą przeniosły nas w świat jaki był 1000 lat temu na naszym terenie. Upał był iście letni, toteż wyszliśmy w plener. zobacz więcej »


Zapoznaliśmy się z ubiorem tamtej epoki, ozdobami, sposobem pozyskiwania i noszenia ciuchów. Panowie mogli się poczuć przez chwilę Rycerzami przymierzając hełmy, ubierając strój ochronny oraz dobywając miecza. Odwaga i męstwo to nasze zawołanie!
Później próbowaliśmy wiercić ówczesną wiertarką, chodzić na średniowiecznych szczudłach z brzozowych klocków, koordynację ruchową ćwiczyliśmy próbując układać figury pojkami, złapać kulkę do kubka, próbowaliśmy tkać na krosnach ręcznych, strzelać z łuków oraz upiększać urodę stosując naturalne barwniki do makijażu z epoki Ufff! Bardzo szybko minęły nam te zajęcia! A i rodzice przychodzili, oglądali i byli zadowoleni ze swoich pomalowanych pociech

Było to pierwsze spotkanie z historią, w tej formie, i mamy nadzieję, że nie ostatnie!

Informacja

W ramach realizacji projektu CoMeth prowadzonego przez Stowarzyszenie B-4 dwójka wychowawców świetlicy profilaktyczno-wychowawczej (Sylwia Sikorska i Ireneusz Śpiewla) odbyło podróż do Izmiru w Turcji. Spotkanie obyło się w terminie 08.04.2014 - 11.04.2014.
zobacz więcej »


Wraz z partnerami z Niemiec i Hiszpanii mieli oni możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy oddziałów psychiatrycznego oraz psychologicznego szpitala Ege University, skąd rekrutują się pracownicy projektu. Ponadto, autorytet w dziedzinie pedagogiki prof. Derya Şahin wygłosiła referat na temat sposobu kształtowania się wzajemnych relacji między nauczycielem i uczniem. W ramach programu spotkania mieli oni także możliwość zapoznania się z działalnością lokalnego klubu Rotary Club, z którym partnerzy z Turcji ściśle współpracują na miejscu w kontekście realizacji projektu CoMeth. Podczas spotkania w Izmirze partnerzy dyskutowali także o ostatecznym kształcie finalnych produktów, jakie będą efektem 2-letnich prac nad projektem, a także rozważali możliwość współpracy przy okazji kolejnego projektu, będącego bezpośrednią kontynuacją obecnie prowadzonego. Efektem tych działań było wspólne złożenie projektu do KE. W ramach programu kulturalnego partnerzy projektu zwiedzili historyczne miejsca Izmiru oraz starożytne miasto Efez.

Informacja

W trakcie zajęć tematycznych młodzież gra w gry logiczne, karciane, scrabble, szachy i inne. Przywracane są stare gry (m.in. domino, bierki) ale także nowe np. Quirkle, Rummikub.

Dzięki tego typu zajęciom podopieczni ćwiczą szybkie myślenie, koncentrację i sprawność naszych mózgów.zobacz więcej »


Zajęcia dla starszej grupy odbywają się w każdy poniedziałek od 15:00 w sali 105!

Wizytacja w ramach projektu „Co-Meth”

W ramach międzynarodowego projektu “Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning” realizowanego przez Stowarzyszenie B-4 w dniu 2 października 2013 partnerzy projektu zwiedzili Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą.zobacz więcej »


Podczas wizyty partnerzy z Niemiec, Hiszpanii i Turcji mieli okazję zapoznać się ze sposobem i charakterem pracy, jaki realizuje świetlica w ramach zajęć z dziećmi. Mieli oni też okazję obserwować przebieg zajęć prowadzonych w Świetlicy tego dnia. W ramach wizyty wygłoszona również została prelekcja na temat zakresu działań świetlicy, najważniejszych problemów i wyzwań, z jakimi spotykają się w swojej pracy opiekunowie, a także sukcesów, jakie udało im się osiągnąć w ciągu wielu lat działalności ośrodka. Partnerzy projektu mieli wiele pytań na temat sposobu funkcjonowania świetlicy, zasad jej finansowania oraz podejmowanych metod pracy zarówno z dziećmi jak i z ich rodzicami. Pracownicy świetlicy wyczerpująco opowiadali o sposobach pomocy oferowanej zarówno rodzicom i dzieciom, sposobach zachęcania dorosłych do większego angażowania się w proces edukacji ich dzieci, jak również poziomu skuteczności obranych metod.

Międzynarodowy projekt „Co-Meth” ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) jest stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje mają na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery.

Partnerzy projektu:

 • Turcja:

  Ege University Hospital
  Child and Adolescent Mental Health Department
  Bornova /İzmir –Turkey
 • NIEMCY:

  ConSol Dortmund gGmbH
  Münsterstraße 54
  44145 Dortmund
 • Hiszpania:

  Altius Francisco de Vitoria Foundation
  Headquarters
  C/ Pedro Unanúe, nº 14
  28045 Madrid
 • Polska:

  Association B-4
  ul. Zagłoby 7b
  35-304 Rzeszów

Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.07.2014

Źródło finansowania: Projekt Partnerski Grundtviga, program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”

Strona projektu: http://www.cometh-project.eu/

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym PODOPIECZNYM wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką, a w Nowym Roku uśmiechu i życzliwości na każdy dzień.

zobacz więcej »

Bezpłatne zajęcia świetlicowe

Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 16 lat zapraszamy na bezpłatne zajęcia świetlicowe. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 14.00 do godziny 19.00

zobacz więcej »

Spotkanie wigilijne

Stowarzyszenie B-4 zaprasza wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe na spotkanie wigilijne połączone z wizytą Świętego Mikołaja. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 11.00 w Sali nr 5 w Młodzieżowym Domu Kultury.

zobacz więcej »

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym podopiecznym składamy życzenia:
Wszystkiego najlepszego... Szczęścia i radości moc... Ciepłego słoneczka co dzień... Kolorowych snów co noc...
Pedagodzy

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

Mamy doświadczenie

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry z zabawy ruchowe podnoszą sp rawność fizyczną dzieci.